Gustavs sjukdom

Gustav drabbades av en hjärntumör. Tumörtypen heter Ependymom och är en relativt ovanlig tumörform och förekommer främst i lillhjärnan hos mindre barn. Tumörens malignitet varierar från mindre elakartad till elakartad. I Gustavs fall var tumören en trea på en fyragradig skala och första gången satt tumören i lillhjärnan. Kirurgi är den absolut viktigaste behandlingen och kombineras med cytostatika- eller strålbehandling. Gustav har opererats fyra gånger, genomgått drygt ett års cellgiftsbehandling (cytostatika) på sjukhus, 6 veckors strålning, en cellgiftsbehandling i tablettform som han tog hemma under ett år och många strålknivsbehandlingar. För Gustavs tumörtyp är egentligen strålning mer effektivt än cytostatika, men eftersom Gustav var så liten när han drabbades ville man inte stråla direkt. Därför provade man först med cellgifter och använde strålning vid första återfallet.

Lite statistik: (OBS! Ungefärliga siffror)
Varje år drabbas 300 barn i Sverige av cancer.
Av de 300 behandlas 60 barn i södra regionen, dvs Lund .
Av dessa 60 är 40 solida tumörer och resten leukemi.
Varje år drabbas 60-80 barn i Sverige av hjärntumörer.
Av dessa är 6-8 st Ependymom.
I södra regionen är det årligen 2 barn som får diagnosen Ependymom.

Det är med andra ord inte särskilt många barn som drabbas. Trots det så är cancer en av de vanligaste dödsorsakerna bland barn upp till 14 års ålder.

Några länkar:
Nedan finns några länkar där man kan läsa mer om barncancer i allmänhet, hjärntumörer samt specifikt om Gustavs tumörtyp.

Fakta om cancer
Barncancersjukdomar

Hjärntumörer
Ependymom 1
Ependymom 2
Ependymom 3

Behandling
Kirurgi
Cytostatika
Strålning

Vad händer sedan?Gustav våren 2003